Nassau Harmonie Breda

facebook instagram
home instrumenten contact privacy

Privacy


Dit is de privacyverklaring van de Vereniging Nassau Harmonie Breda, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40280349, inzake de website www.nassauharmonie.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de vereniging.


De vereniging respecteert de privacy van alle leden en klanten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.


Verwerken van persoonsgegevens.

Wanneer u ons benadert vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden in onze administratie opgeslagen en worden gebruikt voor het beantwoorden van verzoeken om informatie, de afwikkeling van opdrachten en mailings.


Delen van persoonsgegevens met derden.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de vereniging. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u met ons contact opnemen via info@nassauharmonie.nl.

Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, kunt u dat eveneens via info@nassauharmonie.nl laten weten.


Bewaartermijn.

De vereniging bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens: twee jaar.


Cookies of vergelijkbare technieken.

De vereniging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

De vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact met ons opnemen via info@nassauharmonie.nl.